[Werkvelden]

TO en koellastberekeningen

Met een temperatuuroverschrijdingsberekening (TO-berekening) kan men het binnenklimaat van een gebouw ontwerp simuleren. Feitelijk wordt met een TO-berekening onderzocht hoeveel uren een bepaalde vertrek temperatuur wordt overschreden. Aan de hand van deze berekening  wordt geadviseerd welke capaciteit en installatie nodig is om een goed binnenklimaat te realiseren.

TO grafiek

Voor bestaande gebouwen kan een simulatie berekening gebruikt worden om de klimaat installatie en stooklijnen beter af te stellen. Dit zal leiden tot een voelbare verbetering van comfort en kan tevens een aanzienlijke besparing van energie opleveren!

Daarnaast adviseren wij onze opdrachtgevers over: