[Werkvelden]

Ventilatieberekening

Voor een goed binnenklimaat is het belangrijk dat er voldoende geventileerd wordt. Ventilatie zorgt voor de afvoer van vocht, CO2 en verontreinigde lucht  in het gebouw, en is dus noodzakelijk voor een goed leefklimaat.

De benodigde ventilatie capaciteit wordt berekend conform de NEN 1087 op basis van de vigerende eisen uit het bouwbesluit., het aantal personen en bij het ontbreken van lokale koeling op basis van de benodigde koelcapaciteit.

Vochtproductie personen

Bij parkeergarages wordt gecontroleerd of op basis van de NEN 2443 kan worden volstaan met natuurlijke ventilatie dan wel aanvullende mechanische ventilatie noodzakelijk is.

Daarnaast adviseren wij onze opdrachtgevers over: