[Over Tree]

Tree Installatieadvies

Tree Installatieadvies is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van technische installaties. Onze doelstelling is het leveren van topkwaliteit met een hoge toegevoegde waarde. Wij laten onze opdrachtgevers in een vroegtijdig stadium profiteren van onze kennis van kwalitatief hoogwaardige technische installaties en slagen er in ons blijvend te onderscheiden door onze toegevoegde waarde op het gebied van grootschalige projectontwikkeling, integraal bouwen, veiligheid, energiebesparing en duurzaamheid.

Tree Installatietechniek is een excellente kennispartner voor opdrachtgever, architect en constructeur; een partner die wezenlijk toegevoegde waarde creëert en waarmee het prettig samenwerken is. Tree adopteert, genereert en integreert kennis op een creatieve en effectieve wijze op het gebied van integraal ontwerpen, veiligheid energie en milieu. Literatuurstudies, metingen en ervaringen uit de praktijk vormen de basis voor het introduceren van nieuwe ontwikkelingen en producten in het bouwproces.

Voortdurende innovatie en aandacht op het gebied van energie en milieu zijn de sleutel voor verdere groei.

De afgelopen jaren heeft Joep Brouwers, oprichter van Tree Installatieadvies, op het gebied van grootschalige gebiedsontwikkeling, energieopslag in de bodem en hoogbouwprojecten een gedegen reputatie opgebouwd als een vooruitstrevend en innovatief installatieadviseur.

Kernactiviteit van de Tree installatieadvies is het ontwikkelen van duurzame installatieconcepten en het verrichten van (haalbaarheid)studies met betrekking tot Breeam, Leeds en het toepassen van duurzame energiesystemen zoals betonkernactivering, warmtepompen en bodemopslag.